banner_afbeelding_01.jpg

Wist u dat...

 • De geactualiseerde norm voor eindcontroles na asbestsaneringen, de NEN 2990:2017, werd verwacht rond september 2017.
 • Op dit moment bestaat alleen de ontwerp versie van deze norm (1-6-2017), tot die tijd worden eindcontroles uitgevoerd volgens de interimregeling.
 • Onafhankelijke ademlucht is niet meer verplicht tijdens asbestsaneringen, zie onderstaande verklaring van Ascert: Het gebruik van onafhankelijke lucht is niet meer verplicht vanuit de certificatieregeling. Risicoklasse 3 bestaat niet meer. Risicoklasse 2 en 2A zeggen niets over de totale concentratie vrijkomende asbestvezels bij verwijdering. In sommige gevallen zal verwijdering onder risicoklasse 2A zelfs een lagere vezelconcetratie hebben dan verwijdering in risicoklasse 2. De keuze van ABM hangt af van de totale vezelconcetratie en is een verantwoordelijkheid van de wetgever in de RI&E (algemeen Arbowet) Op de SMA-rt is expliciet aangegeven als een toepassing van voor 1-1-2017 in risicoklasse 3 viel. In die gevallen is het zeer aanbevelenswaardig (noodzakelijk) om onafhankelijke adembescherming te gebruiken, tenzij de werkgever heeft aangetoond dat afhankelijke adembescherming voldoende bescherming biedt.
 • Het protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen (de SC-548) op 1 mei 2015 is vervangen door een nieuwe versie (de SCi-548).
 • Dat vanaf 1 juli 2014 nieuwe grenswaarden zijn ingesteld voor het aantal Serpentijne asbestvezels (Chrysotiel) in de lucht.
 • De grenswaarde voor Serpentijn asbest is vastgesteld op 0,002 vezels/ml lucht.
 • Dat vanaf 1 januari 2017 nieuwe grenswaarden zijn ingesteld voor het aantal Amfibole asbestvezels in de lucht.
 • De grenswaarde voor Amfibool asbest is 0,002 vezels/ml lucht geworden worden.
 • Luchtmetingen conform NEN 2991 (risicobeoordeling in niet sloopsituaties) worden vaak onjuist uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld slechts 2 uur gemeten, of het aantal kleefmonsters in de verdachte ruimtes zijn ontoereikend. De NEN 2991 geeft een duidelijk voorschrift over hoe een goede meting dient te worden uitgevoerd.
 • De kosten van een inventarisatierapport tot wel 10 keer lager zijn dat de kosten voor het opruimen van een (per ongeluk) ontstane verontreiniging.
 • Een asbestverwijderingsbedrijf tenminste 70 pakdagen per jaar moet hebben gemaakt om zijn certificatie zeker te kunnen stellen. Één pakdag is het aantal uren dat onder asbestcondities is gewerkt, gedeeld door 6.

Onze locatie

Ingenieursbureau Broomans BV

Melkweg 8

1841 JJ Stompetoren

E-mail: info@broomans.nl

KvK Alkmaar: 37070860

Tel: (072) 5037050

Wij zijn op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00 uur.

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn