BHV (Bedrijfshulpverlening)

De ARBO wet verplicht alle werkgevers om de bedrijfshulpverlening binnen hun bedrijf op een zodanige wijze te organiseren dat de hulpverlening met voldoende middelen en mensen op effectieve wijze kan ingrijpen bij calamiteiten zodat de effecten van een calamiteit tot een minimum beperkt blijven.

De basis van de wijze hóe en waaróp de bedrijfshulpverlening georganiseerd moet zijn wordt feitelijk bepaald door de RI&E en de restrisico’s die deze oplevert.

Dit houdt in dat de ARBO wet bepaalt dat er naar gestreefd moet worden om de bedrijfshulpverlening altijd maatwerk te laten zijn, waarbij de specifieke bedrijfsomstandigheden én de genoemde restrisico’s de maat vormen waarnaar de bedrijfshulpverlening georganiseerd dient te zijn.


Er zijn twee soorten BHV cursus, te weten:

  • Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener
    Deze cursus duurt 2 dagen (4 dagdelen), hierin zijn lesmaterialen, lunch, (wettelijk erkend) diploma en pasje inbegrepen.
  • De Basis Opleiding Bedrijfshulpverlener brengt de deelnemer de noodzakelijke minimale theoretische kennis en praktische vaardigheden bij om de werkzaamheden als bedrijfshulpverlener volwaardig, effectief en veilig uit te kunnen voeren.

De cursus bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • Levensreddende Eerste Hulp en Eerste Hulp
  • Brandbestrijding en ontruiming

Daarnaast wordt aandacht besteed aan externe- en interne communicatie en -middelen, herkennen van gevaarlijke stoffen, menselijk gedrag bij calamiteiten en de effectieve opvang van gealarmeerde hulpdiensten en het samenwerken daarmee. Ook dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk theoretisch examen en een praktijkexamen; na afronding met goed gevolg ontvangt de deelnemer een deelcertificaat per met goed gevolg afgelegd examen. Dit diploma is 1 jaar geldig.


Code 95:

Deze opleiding wordt geaccepteerd door het CCV. Optionele kosten van afdracht voor nascholingsplicht aan het CCV worden per cursusdag extra in rekening gebracht.


Herhaling Opleiding Bedrijfshulpverlener

Deze cursus duurt 1 dag (2 dagdelen), hierin zijn lunch, (wettelijk erkend) diploma en pasje inbegrepen.

De deelnemer dient te beschikken over een BHV diploma welke niet langer verlopen mag zijn dan 2 maanden (zijnde 14 maanden).

Bij de herhalingsopleiding wordt gebruik gemaakt van het cursusboek welke tijdens de basisopleiding is verstrekt. Indien dit cursusboek niet meer in bezit is kunt u desgewenst een recent exemplaar via ons aanschaffen.


De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Programma Onderdeel Levensreddende handelingen EH

Naast de (verplichte) standaardonderdelen van het onderdeel LEH (reanimatie, AED, stabiele zijligging) tijdens welke een aantal basisvaardigheden worden herhaald wordt er tijdens dit deel van de cursus aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van EH en is er ruimte om opgedane ervaringen van deelnemers te bespreken.

In overleg is het mogelijk om bij dit onderdeel gebruik te maken van een LOTUS slachtoffer.


Programma Onderdeel Brand en Ontruiming BO

Ook hier krijgt de cursist de standaard (verplichte) herhalingsonderwerpen aangeboden. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de ervaringen van de deelnemende bedrijfshulpverleners.

Na deelname krijgt de deelnemer een schriftelijk certificaat van deelname en een legitimatiebewijs toegestuurd; samen zorgen zij ervoor dat de geldigheid van het originele BHV diploma met een jaar verlengd wordt.


Code 95:

Deze opleiding wordt geaccepteerd door het CCV. Optionele kosten van afdracht voor nascholingsplicht aan het CCV worden per cursusdag extra in rekening gebracht.


Neem voor meer informatie over deze cursus contact op met ons kantoor.

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn