Bestek en aanbesteding

Het bestek omvat een ruime beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met alle hieraan gestelde voorwaarden en eisen. Op basis van het bestek kan de aanbesteding effectief worden georganiseerd zodat inschrijvingen goed vergelijkbaar zijn.


Wij hebben voor het maken van bestekken een eigen systeem dat al ruim 20 jaar wordt gehanteerd en doorlopend wordt verbeterd en aangepast aan wijzigende regelgeving. Ons systeem is veel beter geschikt voor sloopwerken dan bestaande besteksystemen zoals Stabu of RAW. Ons systeem is voor elk sloopwerk of elke asbestsanering inzetbaar. Specifieke clausules of klant-eigen voorwaarden kunnen worden toegevoegd in ons besteksysteem.

Bij elk sloopwerk is een V&G plan noodzakelijk (veiligheids- en gezondheidsplan). Reeds in de bestekfase kunnen wij een toegesneden V&G plan opstellen dat is gebaseerd op de mogelijke risico’s tijdens de sloopwerkzaamheden. Dit V&G plan zal tevens een onderdeel zijn van alle bij het bestek behorende documenten (waaronder ook tekeningen, planning, technische rapporten, asbestinventarisatierapporten etc.).


Het aanbesteden van een sloopwerk doen wij op basis van het bestek, een aanwijzing van het werk aan de aannemers en het beantwoorden van gestelde vragen. Alle vragen worden in een nota van inlichtingen verwerkt. Wij kunnen het gehele aanbestedingsproces begeleiden. Na toetsing van inschrijvingen brengen wij een gunningadvies uit.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn