Stikstofdepositieberekening


Sloop

Wanneer een gebouw of object wordt gesloopt zal moeten worden aangetoond dat de extra stikstof die daardoor vrijkomt geen negatief effect heeft op de zogeheten Natura2000 gebieden. 

Bij de sloop komt stikstof vrij door het gebruik van zware machines en door de aan- en afvoer van materialen, zelfs de vervoersbewegingen van de bestelbusjes van de werknemers moeten worden ingecalculeerd.

Na het uitvoeren van de berekeningen moeten de resultaten met een onderbouwing aangeleverd worden bij de gemeente of de provincie om het bestemmingsplan of de vergunning mogelijk te maken.

Als de stikstofberekeningen ongunstig uitvallen, bijvoorbeeld door de ligging tegen, of in, Natura2000 gebied dan kunnen wij u helpen om alternatieve mogelijkheden te zoeken.


Bouw

Wanneer gesloopt is volgt vaak de bouw van een nieuw gebouw of object. De stikstof die hierbij vrij komt kunnen wij in de berekening opnemen.

Daarnaast dient ook de te verwachten hoeveelheid stikstof berekend te worden dat vrijkomt tijdens het gebruik van het nog ter realiseren project (denk aan stikstof van de auto’s van de bewoners/gebruiker, of het gebruik van een open haard of stookinstallatie). 


Het uitvoeren van stikstofberekeningen

Het uitvoeren van de stikstofberekeningen vereist de nodige kennis en kunde. Ook is een goede voorbereiding in de vorm van bijvoorbeeld een bestek een must. Samen met de klant proberen wij altijd tot de juiste oplossing te komen om sloop en/of nieuwbouw mogelijk te maken.


AERIUS calculator

De adviseurs van Ingenieursbureau Broomans BV voeren de stikstofberekeningen uit met behulp van de AERIUS calculator. Of het nu gaat om berekeningen voor sloopwerk of bijvoorbeeld voor de realisatie van woningen of fabrieken, wij helpen u. Eventueel kunnen wij u op weg helpen met het vinden van de juiste stikstof rechten (kopen van het recht om stikstofdepositie van een activiteit te compenseren).

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn