Onderzoek naar Lood in waterleidingsystemen

Steeds meer wordt in de media gesproken over de aanwezigheid van loden leidingen in woningen, scholen en andere gebouwen waar drinkwater wordt geconsumeerd.

Uit onderzoek is gebleken dat lood afkomstig van loden leidingen (gebruikt tot 1960), loodsoldeer (gebruikt tot 1995) en messing onderdelen (tot 3 maanden na nieuwbouw) in het drinkwater kan oplossen en zo door mensen kan worden ingenomen.
In drinkwater zit maximaal 0,7µg/l lood.
De grenswaarde voor lood in drinkwater is in Nederland 10 µg/l.
Volgens de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn zal deze waarde in de toekomst (2022) zelfs worden verlaagd naar 5µg lood per liter water.


Blootstelling aan lood kan effect hebben op het IQ (Intelligentie Quotiënt) van kinderen. Bij volwassenen kan het een grotere kans op nierziekten veroorzaken of leiden tot een hogere bloeddruk. Bij aanwezigheid van loden leidingen komt een groot deel (45-68 procent) van de totale dagelijks blootstelling aan lood door het drinken van kraanwater.


Vaststellen van loden leidingen in gebouwen kan worden gedaan door met slooptechnieken de loden leidingen visueel op te sporen.
Een veel minder destructieve methode is het nemen van een (worst-case) watermonster uit de meest gebruikte tappunten voor consumptie.
Wij kunnen voor u deze watermonsters nemen.


De volgende conclusies zijn daardoor mogelijk:

->10 µg/l -> Waarschijnlijk bevinden zich loden leidingen in het systeem.

-2-10 µg/l -> Het is onwaarschijnlijk dat er zich loden leidingen in het systeem bevinden.

-0-2 µg/l-> Het is onwaarschijnlijk dat er zich loden leidingen in het systeem bevinden.
De loodconcentratie is vergelijkbaar met het water afkomstig van het drinkwaterbedrijf.


Afhankelijk van de vastgestelde loodconcentratie zullen wij per onderzocht object een maatwerkadvies geven voor het gebruik van het gebouw door de gebruikers en de te nemen maatregelen voor de opdrachtgever.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn