Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Onze methode voor het bepalen van de concentratie asbest in de bodem is gebaseerd op NEN-5707 en wordt uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en Protocol SIKB 2018. Alle facetten van het onderzoek worden in deze normen behandeld, zoals het historisch vooronderzoek, het veldonderzoek (bestaande uit inspectie en monsterneming) en de analyse in het laboratorium.

Op onze offertes is daarom De Nieuwe Regeling 2011 (versie 2013) van toepassing welke u hier kunt downloaden.In navolging van bestaande bodemnormen is het bodemonderzoek gefaseerd opgebouwd:

  • Verkennend onderzoek naar asbest;
  • Nader onderzoek naar asbest.


Ons rapport bevat standaard onder andere:

  • nauwkeurige en overzichtelijke vastlegging van de gevonden verontreinigingskernen;
  • foto rapportage; 
  • toetsing aan de grenswaarde;
  • risicobeoordeling en saneringsurgentie.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn