Risicobeoordeling (lucht- en kleefmonsters) conform NEN 2991

Wanneer een ruimte verontreinigd is geraakt met asbestrestanten, of –vezels is het mogelijk dat er zich een, voor de mens ongezonde, concentratie asbestvezels in de lucht, of in het gesedimenteerde stof bevindt. Om vast te kunnen stellen hoe hoog de concentratie schadelijke vezels, op de locatie, in de lucht of het gesedimenteerde stof is kunnen wij voor u een luchtkwaliteitsmeting ten behoeve van risicobeoordeling uitvoeren.


Dit doen wij volgens de eisen die gesteld zijn in de NEN 2991:2015, waarbij een aantal luchtbemonsteringspompen tenminste 6 uur lucht aanzuigen door een met goud bedampt filter. Tevens zullen er diverse kleefmonsters worden genomen van het gesedimenteerde stof. Na analyse van de monsters, met een elektronenmicroscoop, stellen wij voor u een rapport op met daarin de eventuele omvang van de ruimte(n) met een verhoogde concentratie asbestvezels in de lucht of in het gesedimenteerde stof en een advies ter voorkoming van gezondheids- en/of milieuschade.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn