Quick Scan

Een Quick Scan is een snelle en relatief goedkope wijze om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in gebouwen te onderzoeken. Er wordt geen volledige inventarisatie verricht conform het procescertificaat asbestinventarisatiebedrijf. Doel van de Quick Scan is om, ingeval van verkoop van het gebouw, melding te kunnen maken van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij wordt slechts de productsoort (plaat, vloerbedekking, isolatie, pakking etc.) en de vindplaats aangegeven. Er worden geen gedetailleerde gegevens opgenomen zoals hoeveelheden, bevestigingswijze, conditie etc. Een Quick Scan is ook geschikt als vóór-opname van een gebouw om op snelle wijze te beoordelen of asbest een risico kan vormen voor gebruikers. Mocht uit de Quick Scan blijken dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn dan kan worden vervolgd met het uitvoeren van de volledige inventarisatie van asbest conform het procescertificaat asbestinventarisatiebedrijf.


De Quick Scan rapportage is niet geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Daarvoor wordt alleen een asbestinventarisatie geaccepteerd welke conform het procescertificaat asbestinventarisatiebedrijf is uitgevoerd.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn