Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie omvat de inventarisatie van asbesthoudende producten, met asbest verontreinigd materiaal of met asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object met het oog op sloop of verbouwing.


Dit betekent met andere woorden dat de onderzoeker probeert vast te stellen waar eventueel asbesthoudende materialen zijn toegepast. Wanneer nodig, met destructief onderzoek. 


Wanneer een asbestinventarisatie plaatsvindt in bewoonde toestand zal de onderzoeker, in overleg met de opdrachtgever ook geen vaste vloerbedekkingen verwijderen of beschadigingen maken aan materialen welke nog in gebruik zijn. Tevens zullen gesloten deuren niet worden opengebroken en er zal in principe geen permanente schade aan de bouwkundige constructie worden toegebracht.


Met andere woorden: hierdoor kan het zijn dat niet alle ruimten toegankelijk zijn tijdens het onderzoek en dat uitsluitingen/beperkingen in het rapport worden vermeld. Wij zullen daarom in de rapportage nauwkeurig aangeven wat de reikwijdte en de bruikbaarheid van het rapport zal zijn.


Tijdens de inventarisatie bepaalt de onderzoeker of er 'wel of niet' een redelijk vermoeden van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen is.


Daardoor ontstaan twee mogelijkheden:


1) er is een redelijk vermoeden.

Er dient dan een aanvullende inventarisatie plaats te vinden waarbij het niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, met asbest verontreinigd materiaal of met asbest verontreinigde constructieonderdelen worden opgespoord (bijvoorbeeld, door middel van destructief onderzoek). Dit betekent dat de onderzoeker op alle mogelijke manieren probeert vast te stellen waar eventueel asbesthoudende materialen zijn toegepast. Het destructieve onderzoek wordt (bij voorkeur) uitgevoerd in lege toestand zodat, zonder nadelige gevolgen voor de gebruikers, beschadigingen kunnen worden gemaakt in de bouwkundige constructie. Dit kan bijvoorbeeld door: het lostrekken van vloerbedekking, het open maken van een spouwmuur, het verwijderen van een toilet en het openbreken van lambrisering. Ná dit destructieve onderzoek zal er géén bouwkundig herstel door Ingenieursbureau Broomans BV plaatsvinden. Het aanvullende onderzoek zal door de vergunningverlener verplicht worden gesteld, wanneer werkzaamheden zullen plaatsvinden in niet onderzochte gebieden of gebieden waar beperkingen zijn geconstateerd.


2) er is geen redelijk vermoeden.

Er hoeft geen aanvullend onderzoek te worden verricht. U kunt dan (nadat eventueel aanwezig asbesthoudend materiaal vakkundig is verwijderd) het gehele object of constructie slopen zonder dat u een aanvullend onderzoek hoeft te laten verrichten.Asbestonderzoek heeft tot doel te komen tot een adequate aanpak van het asbestprobleem gericht op de handhaving van veiligheid en gezondheid. In voorkomende gevallen kunnen wij passende adviezen geven teneinde risico’s te voorkomen en projecten te laten verlopen conform de complexe wettelijke eisen.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn