Broomans deel 2 102-3000x2000.jpg

Asbestbeheersplan

Gebaseerd op een eventuele risico-analyse en de gebruiksaspecten van het gebouw of object, stellen wij samen met de verantwoordelijke beheerder het asbestbeheersplan op. Dit plan omvat maatregelen, informatie en hulpmiddelen om over een lange periode de asbesthoudende materialen te handhaven in een veilige leefomgeving. Het samenstellen van beheersprocedures en het informeren van gebouw gebruikers, bijvoorbeeld in de vorm van een toegesneden instructiedag, zijn onderdeel van het beheersplan. Doelstelling is steeds om de veiligheid en gezondheid in het gebouw of object over langere tijd te kunnen waarborgen totdat alle asbesthoudende materialen gesaneerd zijn.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn