Asbestonderzoek

Asbestonderzoek voeren wij uit in gebouwen, objecten, installaties en terreinen. Doelstelling is het opsporen van alle asbesthoudende materialen zodat gevaren voor de gezondheid en voor het milieu worden voorkomen. Naast onderzoek kunnen wij het saneerproject begeleiden (van aanbesteding tot en met toezicht en oplevering).

Het onderzoek en de rapportage vinden plaats conform de eisen voor asbestonderzoek, verwoord in de staatscourant 68771 d.d. 6 december 2018.


De rapportage wordt volledig uitgevoerd met een duidelijk overzicht van asbesthoudende materialen, een foto rapportage, tekeningen en de noodzakelijke verwijderingsmethoden. Ons rapport is direct geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, het uitvoeren van een sloopmelding of voor het opnemen in een bestek. De rapportages worden digitaal naar u verzonden (in PDF formaat).

Onder de tab "sloopmanagement en overige" kunt u lezen welke werkzaamheden wij, naar aanleiding van een asbestinventarisatie, voor u kunnen uitvoeren.

Onze opleidingen

Wij verzorgen opleidingen gericht op asbest en veiligheid.


Bekijk ons aanbod

Informatie aanvraag

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de informatie op onze website nog vragen over onze diensten?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer (072) 5037050 of via ons contactformulier.

Contactformulier

Ingenieursbureau Broomans BV | Melkweg 8 | 1841 JJ Stompetoren | (072) 5037050
| info@broomans.nl | Facebook | LinkedIn